Giá dịch vụ giáo dục đào tạo phải được tính đúng, tính đủ

24/09/2019 10:40 AM

Đây là nguyên tắc đặt ra khi tính giá dịch vụ giáo dục và đào tạo tại Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nguyên tắc tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo như sau:

- Giá dịch vụ giáo dục đào tạo phải tiến tới tính đúng, tính đủ chi phí thành phần bao gồm chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí quản lý, chí phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) và các chi phí, quỹ khác.

- Giá dịch vụ giáo dục đào tạo được phân biệt theo cấp học, nhóm ngành và chương trình đào tạo.

- Giá dịch vụ giáo dục đào tạo được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá giáo dục đào tạo thay đổi.

Bên cạnh đó, quy định công thức cụ thể của giá dịch vụ giáo dục đào tạo như sau:

 

Giá dịch vụ

giáo dục       =

đào tạo

Chi phí

tiền lương   +

Chi phi

vật tư       +

Chi phí

quản lý     +

Chi phí

khấu hao/    

 hao mòn       +

tài sản cố định (tích lũy đầu tư)

Chi phí quỹ khác

Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực ngày 15/10/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,823

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn