Mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

23/09/2019 10:29 AM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, ban hành kèm theo Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019:

- Mẫu Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Mẫu tham khảo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Sau khi người sử dụng lao động ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, công đoàn cơ sở thực hiện trách nhiệm tham gia giám sát và tổ chức thực hiện Quy chế, bảo đảm các quyền, lợi ích của người lao động được pháp luật và Quy chế quy định.

Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 có hiệu ngày 10/9/2019 và thay thế Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 34,318

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn