Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở

24/08/2019 14:05 PM

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 1294/HD-TLĐ về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tiêu chí đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở các cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, sự nghiệp công lập gồm có:

- Nhóm tiêu chí 1: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Nhóm tiêu chí 2: Xây dựng tổ chức công đoàn;

- Nhóm tiêu chí 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung các nhóm tiêu chí đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở, thống nhất thang điểm gồm 100 điểm, phân bổ như sau:

- Nhóm tiêu chí 1: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 2: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 3: Khung điểm tối đa 15 điểm;

- Nhóm tiêu chí điểm thưởng: Khung điểm tối đa 05 điểm.

Hướng dẫn 1294/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 thay thế Hướng dẫn 1931/HD-TLĐ ngày 27/12/2014, có hiệu lực từ ngày 01/ 01/2019 và được phổ biến đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,341

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn