Cập nhật thông tin về C/O mẫu E mới

24/08/2019 08:58 AM

Ngày 23/8/2019, Bộ Công thương có Công văn 6225/BCT-XNK về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ACFTA).

C/O form E mới do Trung Quốc phát hành từ ngày 20/8.

Bộ Công Thương nhận được phản ánh mới đây của một số thương nhân về vướng mắc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E mới kể từ ngày 20/8/2019 và Công văn 5384/TCHQ-GSQL ngày 23/8/2019 của Tổng cục Hải quan về việc C/O mẫu E mới.

Để tháo gỡ vướng mắc cho thương nhân xuất, nhập khẩu, Bộ Công Thương trao đổi với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) một số nội dung như sau:

Ngày 30/7/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA để thực hiện cam kết quốc tế giữa ASEAN và Trung Quốc về việc triển khai Nghị định thư năm 2015 sửa đổi Chương Xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2019.

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Thông tư 12/2019/TT-BCT dẫn trên của Bộ Công Thương, “Mẫu C/O mẫu E, quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng và việc áp dụng được thực hiện theo thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA và quy định tại Thông tư này”.

Khoản 2 Điều 15 Phụ lục 1 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa) của Nghị định thư năm 2015 sửa đổi ACFTA quy định: “Khi cần thiết, Phụ lục này có thể được rà soát và sửa đổi theo yêu cầu của các Bên, và việc rà soát, sửa đổi này có thể được Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc đồng ý thông qua.”

Theo kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc từ ngày 21 đến ngày 22/5/2019 tại Thái Lan, các nước ASEAN và Trung Quốc thống nhất thời điểm thực thi C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới kể từ ngày 01/8/2019.

Theo nội dung thỏa thuận tại các công thư ngày 16/8 và ngày 20/8/2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cấp đồng chủ trì của Ủy ban hỗn hợp ASEAN - Trung Quốc qua kênh Ban Thư ký ASEAN. Trung Quốc sẽ cấp C/O mẫu E mới từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và hai Bên đồng thời chấp nhận cả 2 loại C/O mẫu E mới và C/O mẫu E cũ từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8/2019.

Như vậy, việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BCT dẫn trên của Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/8/2019 phù hợp với thỏa thuận của các Nước thành viên ACFTA.

Bộ Công Thương thông báo để Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương chấp nhận C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới theo thỏa thuận giữa các nước thành viên ACFTA theo thông báo mới đây của Trung Quốc và ASEAN.

Công văn 6225/BCT-XNK được Bộ Công thương ban hành ngày 23/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,697

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn