Thông tư 48/2019/TT-BTC: Hướng dẫn trích lập dự phòng giám giá hàng tồn kho

15/08/2019 15:37 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trong đó, hướng dẫn về dự phòng giám giá hàng tồn kho như sau:

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 48/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019).

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,406

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn