Sẽ cắt giảm công chức cấp xã vượt quá số lượng trước 31/12/2021

09/08/2019 16:00 PM

Từ ngày 25/6/2019, các địa phương bắt đầu thực hiện giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định công chức cấp xã

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trường hợp đã bố trí vượt số lượng quy định thì UBND cấp tỉnh phải có lộ trình sắp xếp bảo đảm đến ngày 31/12/2021:

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn so với quy định tại Điều  4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Điều 4. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

a) Loại 1: tối đa 23 người;

b) Loại 2: tối đa 21 người;

c) Loại 3: tối đa 19 người.

...

3. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.

Đây là nội dung được đề xuất tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư còn đề xuất một số nội dung quan trọng:

- Dự kiến thay thế toàn bộ công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn;

- 04 chức danh công chức cấp xã được bố trí 02 người đảm nhiệm;

- Cán bộ cấp xã không được hưởng phụ cấp theo loại xã từ 01/7/2019.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn