Bãi bỏ toàn bộ 56 văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 15/8/2019

25/07/2019 14:25 PM

Ngày 28/6/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 56 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành, đơn cử như:

- Thông tư 08/2008/TT-BXD hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch các tỉnh, thành phố.

- Thông tư 15/2008/TT-BXD hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.

- Thông tư 26/2009/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007.

- Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị.

- Thông tư 01/2011/TT-BXD hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Thông tư 05/2011/TT-BXD quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

- Quyết định 30/2006/QĐ-BXD ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng.

- Quyết định 12/2007/QĐ-BXD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2019/TT-BXD còn bãi bỏ một phần 02 VBQPPL sau đây:

- Thông tư 10/2018/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD;

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-BXD, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Thông tư 01/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,488

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn