Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi với cán bộ, công chức

03/07/2019 11:10 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ:

Quy định cụ thể danh mục và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi được ban hành kèm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP, đơn cử như:

- Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan đơn vị, bao gồm: Phân bổ ngân sách; Kế toán; Mua sắm công.

- Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc bao gồm: Tổ chức cán bộ; Tài chính, ngân hàng; Công thương;...

Cụ thể, trong tổ chức cán bộ, các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức;...

Xem chi tiết Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi với cán bộ, công chức được ban hành kèm theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019 và bãi bỏ Nghị định 107/2006/NĐ-CP , 47/2007/NĐ-CP, 102/2007/NĐ-CP, 158/2007/NĐ-CP, 59/2013/NĐ-CP, 90/2013/NĐ-CP, 211/2013/NĐ-CP, 150/2013/NĐ-CP, Quyết định 64/2007/QĐ-TTg  ngày 10/5/2007.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,192

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn