Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH với 04 nhóm đối tượng (dự kiến)

24/05/2019 11:18 AM

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 04 nhóm đối tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01/7/2019.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CPNghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/7/2019.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/7/2019.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/7/2019.

Từ ngày 01/7/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng nêu trên được tăng thêm 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019. Cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 6/2019

X

1,0719

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,214

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn