Sắp ban hành 04 Thông tư hướng dẫn quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa

02/04/2019 15:25 PM

Ngày 01/4/2019, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định 34/2018/NĐ-CP về quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa, gồm:

+ Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý rủi ro;

+ Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý tài chính;

+ Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DN nhỏ và vừa;

+ Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa.

- Rà soát, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2019 để xử lý các vướng mắc bất cập tại các Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 167/2017/NĐ-CPNghị định 32/2018/NĐ-CP, bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Rà soát, đánh giá sự phù hợp của quy định về hạn mức lãi vay được khấu trừ với Luật Thuế TNDN, thông lệ quốc tế, thực tế công tác thanh tra, kiểm tra thuế TNDN trong nước, mô hình hoạt động của các DN trong nước, nhất là các DN của Việt Nam;

Đề xuất nội dung và thời điểm sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP và các giải pháp để quản lý thuế hiệu quả đối với DN có giao dịch liên kết, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2019.

- Khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án BT, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2019.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/4/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,718

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn