Thêm 61 TTHC sẽ được triển khai trên Cơ chế một cửa QG trong năm 2019

28/03/2019 15:02 PM

Theo Thông báo 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019, để tiếp tục thúc đẩy, đạt kết quả tốt hơn trong công tác Cơ chế một cửa quốc gia (QG), Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành, các Bộ, ngành tập trung triển khai các mục tiêu năm 2019 như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về triển khai Cơ chế một cửa QG và Cơ chế một cửa ASEAN:

- Năm 2019, hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ chế một cửa QG (bao gồm 18 thủ tục chuyển từ năm 2018 sang và 43 thủ tục của năm 2019 theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018).

- Chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai Hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch động thực vật với các nước ASEAN theo kế hoạch chung của ASEAN;

- Chuẩn bị thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan và C/O điện tử với Liên minh kinh tế Á- Âu và Hàn Quốc.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành: Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 và các văn bản liên quan của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại một cách thực chất, đầy đủ theo đúng lộ trình cam kết với WTO, đặc biệt tập trung vào việc rà soát kết quả thực tế thực thi các cam kết nhóm A, rà soát năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực thi các cam kết nhóm B và nhóm C.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 105/TB-VPCP ngày 22/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn