Thêm 01 Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo 2018

25/03/2019 14:55 PM

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 28/2019, thẩm quyền giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quy định như sau:

- Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người chỉ huy cơ quan, đơn vị, tổ chức, quân nhân do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;

- Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ do mình quản lý trực tiếp;

- Giải quyết các tố cáo thuộc thẩm quyền cấp dưới khi xét thấy cần thiết.

Hiện hành, theo quy định tại Nghị định 220/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, đối với tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày 05/5/2019 được tiếp tục áp dụng theo Nghị định 220/2013/NĐ-CP và Luật Tố cáo 2011.

Nghị định 28/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/5/2019 và thay thế Nghị định 220/2013/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,454

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn