Hà Nội: Tiền lương cán bộ, công chức sẽ cao hơn khu vực doanh nghiệp

19/03/2019 11:38 AM

Ngày 11/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Kế hoạch, đến năm 2025, sẽ thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách của thành phố.

Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp (DN).

Bên cạnh đó, thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong DN nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN đến năm 2025.

Đảm bảo đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực DN. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong DN nhà nước theo phương thức giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN vào năm 2030.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 63/KH-UBND ngày 11/3/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,747

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn