Đã cập nhật văn bản hướng dẫn thu BHXH với lao động nước ngoài

13/03/2019 09:31 AM

Ngày 07/3/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 679/BHXH-BT hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Công văn 679/BHXH-BT và các mẫu biểu

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo hướng dẫn, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động (NLĐ) theo quy định tại Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Về mức đóng, phương thức đóng của NLĐ, đơn vị sử dụng lao động; tiền lương làm căn cứ đóng: thực hiện theo quy định tại Điều 12, 13 và 14 Nghị định 143/2018.

Về hồ sơ, biểu mẫu quản lý thu BHXH: thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Đối với tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, cần lưu ý:

- NLĐ đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu và chưa được cấp mã số BHXH, thì kê khai các nội dung, thông tin tại Mục I.

- NLĐ đã được cấp mã số BHXH, kê khai các nội dung từ 01 đến 05 ở Mục I và Mục II.

- Khi có thay đổi thông tin (về tên, họ, mã số BHXH, giới tính, quốc tịch,…) thì kê khai các nội dung tại Mục II.

Việc ghi họ, tên, giới tính, quốc tịch vào các mẫu biểu theo chữ viết phiên âm quốc tế. Trường hợp có hồ sơ kèm theo để thay đổi thông tin, mà hồ sơ do cơ quan nước ngoài cấp, thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định.

Về quy trình thu, cấp và quản lý sổ BHXH: thực hiện như đối với đơn vị và NLĐ Việt Nam cùng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định 595.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động nắm bắt, xác định đối tượng tham gia BHXH là công dân nước ngoài để hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,571

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn