Sửa đổi một số quy định liên quan đến giáo dục nghề nghiệp

15/02/2019 11:02 AM

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định liên quan đến giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đơn cử như:

- Sửa đổi Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN, cụ thể:

+ Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 14: "Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo".

So với quy định hiện hành, bỏ điều kiện "đối với các nghề yêu cầu về năng khiếu, bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 15 học sinh/giáo viên".

+ Bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 14.

- Thay thế Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP.

- Bãi bỏ cụm từ "Bộ Giáo dục và Đào tạo" tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 53/2015/QĐ-TTg.

Cũng theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP, các cơ sở GDNN nước ngoài đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của cơ sở GDNN nước ngoài tại Việt Nam trước ngày 20/3/2019 nhưng chưa được cấp giấy phép thành lập VPĐD thì điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép thành lập VPĐD theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 va thay thế Nghị định 48/2015/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,968

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn