Phấn đấu đến 2025, 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ

18/01/2019 11:15 AM

Ngày 15/01/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 69/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục đại học đến năm 2025 với một số mục tiêu cụ thể như sau:

Về điều kiện bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục:

- Phấn đấu 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, trong đó it nhất 35% có trình độ tiến sĩ;

- Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học (đủ điều kiện) thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó khoảng 10% được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín;

- Trên 35% chương trình đạo tạo được kiểm định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% chương trình đào tạo giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định.

Về chất lượng sinh viên tốt nghiệp: đảm bảo 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.

Xem chi tiết nội dung của Đề án tại Quyết định 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,908

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn