Danh sách bệnh viện tại TP.HCM nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu Quý I/2019

19/11/2018 09:52 AM

BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn 2312/TB-BHXH về danh sách cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu Quý I năm 2019. Theo đó:

Danh sách bệnh viện nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu

- Các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 53HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB ban đầu theo nguyện vọng.

- Đối tượng là viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm chi phí đi lại cho đối tượng.

- Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đăng ký nơi kCB ban đầu theo nguyên tắc:

+ Các cơ sở KCB tuyến trung ương (Bệnh viện 30/4, bệnh viện 175, bệnh viên Thống nhất) không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB ban đầu.

+ Các cơ sở KCB công lập và tư nhân tuyến tỉnh không tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu khi tăng mới, gia hạn, đổi nơi KCB BHYT ban đầu nếu vượt định mức phân bổ thẻ BHYT của nhóm đối tượng hộ gia đình.

+ Tất cả các trường hợp thẻ BHYT của đối tượng hộ gia đình trước đây đã đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến trung ương hoặc tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh đã vượt định mức của nhóm đối tượng này, khi hết hạn sử dụng thẻ BHYT nếu gia hạn tiếp thì cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT sẽ chuyển nơi KCB BHYT ban đầu về với các cơ sở KCB tuyến quận, huyện hoặc tương đương phù hợp với nơi cư trú.

- Đối tượng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh trở lên.

Xem chi tiết Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 2312/TB-BHXH ngày 15/11/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,162

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn