Chi nhánh doanh nghiệp được chọn đóng BHXH, BHYT tại công ty mẹ

27/07/2018 10:29 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Cụ thể:

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2018 quy định:

Điều 7. Phương thức đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

….

3. Đóng theo địa bàn…….

3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Nay sửa thành:

Như vậy, theo quy định mới này thì các chi nhánh doanh nghiệp sẽ được lựa chọn phương thức đóng theo địa bàn chi nhánh hoạt động hoặc đóng tại công ty mẹ.

Quyết định 888/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,034

Bài viết về

Thông tin mới liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn