Mới: Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2018

07/03/2018 09:21 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên bảng lương, phụ cấp của những người làm trong quân đội nhân dân, công an nhân dân năm 2018.

Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2018

Ảnh chụp một phần bảng lương và phụ cấp

Bảng lương, phụ cấp này được căn cứ vào Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Bộ Nội vụ; Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Bảng lương, phụ cấp của những người làm trong quân đội nhân dân, công an nhân dân năm 2018 đề cập đến các nội dung sau:

1. Bảng lương cấp bậc quân hàm

2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân.

3. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

4. Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ  thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 45,828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn