Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành 14 mẫu biểu về bảo hiểm xã hội

14/07/2017 09:57 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành 14 mẫu biểu liên quan đến bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số TK1-TS).

2. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số TK3-TS).

3. Bảng kê thông tin (Mẫu số D01-TS).

4. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số D02-TS).

bảo hiểm xã hội

5. Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

6. Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Mẫu số D05-TS).

7. Tổng hợp danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số D02a-TS).

8. Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03a-TS).

9. Tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Mẫu số D05a-TS).

10. Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế (Mẫu số D08a-TS).

11. Danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số D09a-TS).

12. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu số D10a-TS).

13. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C12-TS).

14. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C13-TS).

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ đăng tải các mẫu biểu này khi cập nhật được.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 90,143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn