Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành 14 mẫu biểu về bảo hiểm xã hội

14/07/2017 09:57 AM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành 14 mẫu biểu liên quan đến bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số TK1-TS).

2. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số TK3-TS).

3. Bảng kê thông tin (Mẫu số D01-TS).

4. Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số D02-TS).

bảo hiểm xã hội

5. Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

6. Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Mẫu số D05-TS).

7. Tổng hợp danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số D02a-TS).

8. Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03a-TS).

9. Tổng hợp danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Mẫu số D05a-TS).

10. Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế (Mẫu số D08a-TS).

11. Danh sách cấp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số D09a-TS).

12. Danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (Mẫu số D10a-TS).

13. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C12-TS).

14. Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số C13-TS).

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ đăng tải các mẫu biểu này khi cập nhật được.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 92,389

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn