Đề xuất bổ sung quy định cấp sổ đỏ qua mạng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
06/07/2022 14:02 PM

Cấp sổ đỏ qua mạng là nội dung được đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Đề xuất bổ sung quy định cấp sổ đỏ qua mạng

Đề xuất bổ sung quy định cấp sổ đỏ qua mạng (Hình từ internet)

Theo đó, dự thảo đã đề xuất bổ sung quy định về thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền theo quy định của pháp luật có yêu cầu thực hiện thủ tục (sau đây gọi là người yêu cầu) về việc từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối, thông qua một trong các hình thức:

+ Bằng văn bản;

+ Qua Cổng dịch vụ công;

+ Qua tin nhắn SMS.

- Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo nêu rõ lý do cho người yêu cầu thông qua một trong các hình thức sau:

+ Bằng văn bản;

+ Qua Cổng dịch vụ công;

+ Qua tin nhắn SMS.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng một trong các hình thức:

+ Trực tiếp;

+ Trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

- Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp hoặc các giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai trước khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

- Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm theo nhu cầu của người yêu cầu.

Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định.

>>> Xem thêm: Thời gian cấp, đổi sổ đỏ, sổ hồng là bao lâu? Hướng dẫn thực hiện khởi kiện khi bị chậm, từ chối cấp sổ đỏ, sổ hồng?

Chi phí cấp sổ đỏ - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo quy định mới nhất?

Những trường hợp được cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,033

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn