Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
30/03/2022 10:23 AM

Đề xuất bổ sung một số quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay sổ đỏ) là nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về cấp sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sửa đổi một số nội dung tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Về việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trong nước đang sử dụng đất không thuộc trường hợp đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động (Điều 25)

- Sửa đổi, bổ sung để làm rõ trách nhiệm của tổ chức sử dụng đất trong việc bàn giao diện tích đất mà tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở thì tổ chức đó có trách nhiệm bàn giao về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để quản lý.

- Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tiếp nhận diện tích đất sử dụng cho mục đích xây dựng công trình công cộng phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách nhiệm bị lấn, bị chiếm; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn; diện tích đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật; diện tích không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng theo quy định. Bổ sung trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát, xác định cụ thể ranh giới, mốc giới, hiện trạng sử dụng đất và cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Bổ sung quy định để giải quyết đối với trường hợp đất ở đang sử dụng không phù hợp với quy hoạch theo hướng người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Bổ sung quy định về việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ

Thực tế triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình nêu trên gặp nhiều khó khăn tại các địa phương. Có địa phương chưa triển khai thực hiện được việc cấp Giấy chứng nhận hoặc có địa phương đã triển khai thực hiện được việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các công trình, tuy nhiên không phù hợp với quy định của pháp luật (như xác định loại đất là đất ở hoặc đất ở không hình thành đơn vị ở với thời hạn sử dụng lâu dài), dẫn đến ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư cũng như của người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu.

Để thống nhất trong cách triển khai thực hiện tại các địa phương. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cho các loại công trình này, Dự thảo đã bổ sung 01 điều (Điều 32 a) quy định về chứng nhận chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ.

Bổ sung làm rõ các loại giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở (Điều 72).

Sửa đổi, bổ sung một điều 74 theo hướng quy định xử lý đối với trường hợp đang thế chấp mà hết thời hạn sử dụng đất và mua tài sản thông qua bán đấu giá, phát mãi khi thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận hết thời hạn sử dụng đất.

Về việc cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (Điều 77)

Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đã giao, đã cho thuê của Thủ tướng Chính phủ trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành (Điều 101)

Xem thêm tại Dự thảo Nghị định.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,325

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn