Đề xuất sửa đổi 6 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
30/03/2022 08:29 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đề xuất sửa đổi 6 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Đề xuất sửa đổi 6 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo đề xuất sửa đổi các Nghị định sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

+ Bổ sung quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

+ Bổ sung quy định các tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

+ Sửa đổi thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã là 15 ngày (hiện nay là 30 ngày);...

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: Bổ sung các quy định cụ thể về các phương pháp định giá đất: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập,...

- Sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, cụ thể bổ sung doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai vào nhóm doanh nghiệp nhà nước cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội.

- Sửa đổi Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư tại khoản 14 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

- Sửa đổi Nghị định 31/2021/NĐ-CP;

- Sửa đổi Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Xem thêm tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,842

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn