Đề xuất hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2021 - 2025

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/10/2020 10:34 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (thuế SDĐNN).

Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP
về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đề xuất hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2021 – 2025

Đ xut hng đt tính thuế s dng đt nông nghip t 2021 – 2025 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12, Nghị quyết 28/2016/QH14Nghị quyết 107/2020/QH14 thì thuế SDĐNN được miễn đến hết 31/12/2025, trừ trường hợp diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp. Do đó, thực tế vẫn phải có quy định về hạng đất để thực hiện tính thuế SDĐNN đối với trường hợp còn lại phải nộp thuế SDĐNN.

Tại Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP quy định về hạng đất tính thuế như sau:

"Điều 5. Hạng đất tính thuế

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính ổn định 10 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010”.

Căn cứ quy định nêu trên thì hạng đất tính thuế SDĐNN ổn định 10 năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó thì chưa có quy định về hạng đất tính thuế SDĐNN phục vụ cho công tác quản lý thu thuế SDĐNN từ năm 2021 trở đi đối với cả 2 trường hợp:

- (i) địa phương đang áp dụng hạng đất theo Quyết định 326/TTg ngày 18/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ;

- (ii) địa phương được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế.

Để có cơ sở tính và thu thuế SDĐNN đối với các đối tượng còn lại phải nộp thuế SDĐNN (tổ chức được nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp), phục vụ công tác quản lý thu thuế SDĐNN tại các địa phương từ năm 2021 trở đi thì cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP về hạng đất tính thuế SDĐNN.

Từ những phân tích ở trên, đề xuất sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Hạng đất tính thuế

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hin trong giai đon t năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025”.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,585

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn