Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
19/06/2024 11:00 AM

Cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo nếu thuộc một trong các trường hợp tại bài viết sau đây.

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo

Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo (Hình từ Internet)

1. Điều kiện đào tạo sau đại học với cán bộ, công chức, viên chức

Điều kiện đào tạo sau đại học với cán bộ, công chức, viên chức theo Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP như sau:

* Đối với cán bộ, công chức:

- Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

* Đối với viên chức:

- Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

* Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

2. Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo

Theo Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

- Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

- Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

3. Mức chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù với cán bộ, công chức, viên chức 

Mức chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù với cán bộ, công chức, viên chức theo Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP như sau:

- Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

- Cách tính chi phí đền bù:

+ Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;

+ Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F/T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

++ S là chi phí đền bù;

++ F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

++ T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

++ T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 02 năm (= 24 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Theo cam kết, anh A phải phục vụ sau khi đi học về ít nhất là 48 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã phục vụ cho cơ quan được 24 tháng. Sau đó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đến bù là:

S = (30 triệu đồng/48 tháng) x (48 tháng - 24 tháng) = 15 triệu đồng

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 311

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn