Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
04/06/2024 13:33 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến khách hàng file tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023.

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 96/2023 hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023 (Hình từ internet)

1. Tải về Phụ lục I Nghị định 96/2023

Phụ lục I Nghị định 96/2023 quy định về các biểu mẫu về thực hành khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Phụ lục I Nghị định 96/2023

TT

Mẫu

Tên phụ lục

1

Mẫu 01

Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

2

Mẫu 02

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

3

Mẫu 03

Đơn đề nghị thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4

Mẫu 04

Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh

5

Mẫu 05

Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

6

Mẫu 06

Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành

7

Mẫu 07

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành

8

Mẫu 08

Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/thừa nhận giấy phép hành nghề

9

Mẫu 09

Sơ yếu lý lịch tự thuật

10

Mẫu 10

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi hành nghề

11

Mẫu 11

Giấy xác nhận quá trình hành nghề

2. Tải về Phụ lục II Nghị định 96/2023

Phụ lục II Nghị định 96/2023 quy định các biểu mẫu về cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và danh sách đăng ký hành nghề.

Phụ lục II Nghị định 96/2023

STT

Số thứ tự mẫu

Tên mẫu

1

Mẫu 01

Danh sách đăng ký hành nghề

2

Mẫu 02

Đơn đề nghị cấp/điều chỉnh/cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3

Mẫu 03

Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện tư nhân

4

Mẫu 04

Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe/khám và điều trị HIV/AIDS

5

Mẫu 05

Danh sách nhân sự và thiết bị y tế để thực hiện khám sức khỏe/khám và điều trị HIV/AIDS

6

Mẫu 06

Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

7

Mẫu 07

Bảng mã ký hiệu (tên viết tắt) của cơ quan cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

8

Mẫu 08

Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3. Tải về Phụ lục III Nghị định 96/2023

Phụ lục III Nghị định 96/2023 quy định về các biểu mẫu liên quan đến kiểm tra/công nhận đủ trình độ sử dụng ngôn ngữ.

Phụ lục III Nghị định 96/2023

STT

Số thứ tự mẫu

Tên mẫu

1

Mẫu 01

Đơn đề nghị công nhận/kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

2

Mẫu 02

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngôn ngữ

3

Mẫu 03

Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch

4. Tải về Phụ lục IV Nghị định 96/2023

Phụ lục IV Nghị định 96/2023 quy định các biểu mẫu liên quan đến khám bệnh, chữa người bệnh nhân đạo theo đợt hoặc khám bệnh, chữa bệnh lưu động.

Phụ lục IV Nghị định 96/2023

STT

Số thứ tự mẫu

Tên mẫu

1

Mẫu 01

Đơn đề nghị cho phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt/khám bệnh, chữa bệnh lưu động

2

Mẫu 02

Danh sách thành viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo/khám bệnh, chữa bệnh lưu động

3

Mẫu 03

Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo/khám bệnh, chữa bệnh lưu động

5. Tải về Phụ lục V Nghị định 96/2023

Phụ lục V Nghị định 96/2023 hướng dẫn xếp cấp chuyên môn kỹ thuật.

Phụ lục V Nghị định 96/2023

6. Tải về Phụ lục VI Nghị định 96/2023

Phụ lục VI Nghị định 96/2023 quy định các biểu mẫu liên quan đến thử nghiệm lâm sàng, áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới, thiết bị y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

Phụ lục VI Nghị định 96/2023

STT

Số thứ tự mẫu

Tên mẫu

1

Mẫu 01

Văn bản đề nghị xác định kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

2

Mẫu 02

Văn bản đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

3

Mẫu 03

Văn bản đề nghị áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

4

Mẫu 04

Văn bản đề nghị phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của tổ chức, cá nhân có kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

5

Mẫu 05

Văn bản đề nghị phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của cơ sở nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

6

Mẫu 06

Thuyết minh đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

7

Mẫu 07

Văn bản đề nghị phê duyệt thay đổi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

8

Mẫu 08

Văn bản đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

9

Mẫu 09

Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

10

Mẫu 10

Văn bản đề nghị phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của tổ chức, cá nhân có thiết bị y tế phải thử nghiệm lâm sàng

11

Mẫu 11

Văn bản đề nghị phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của cơ sở nhận thử nghiệm lâm sàng thiết bị y tế

12

Mẫu 12

Thuyết minh đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thiết bị y tế

13

Mẫu 13

Văn bản đề nghị phê duyệt thay đổi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thiết bị y tế

14

Mẫu 14

Văn bản đề nghị phê duyệt kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thiết bị y tế

15

Mẫu 15

Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thiết bị y tế

7. Tải về Phụ lục VII Nghị định 96/2023

Phụ lục VII Nghị định 96/2023 quy định bảng kê tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh đề nghị ngân sách nhà nước thanh toán.

Phụ lục VII Nghị định 96/2023

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,830

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn