Quy định về việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
27/05/2024 17:00 PM

Việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế được quy định tại Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024

Quy định về việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục thuế

Quy định về việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế (Hình ảnh từ Internet)

1. Quy định về việc tổ chức thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Theo Điều 10 Quy chế ban hành kèm Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 quy định về việc tổ chức thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế như sau:

- Việc tổ chức thi trên phần mềm thi trực tuyến được thực hiện theo hình thức thi trực tuyến tập trung hoặc thi trực tuyến phân tán.

- Đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi bao gồm: lịch thi, lập danh sách người dự thi theo từng ca thi, phân công cán bộ coi thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và các thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi... trước ngày thi ít nhất 02 ngày làm việc.

- Mỗi một địa điểm thi trực tuyến tập trung phải bố trí tối thiểu 02 cán bộ coi thi. Số lượng cán bộ coi thi sẽ căn cứ theo số lượng thí sinh mỗi ca thi. Trung bình 01 cán bộ coi thi sẽ chịu trách nhiệm giám sát tối đa 10 người dự thi/ca thi.

- Phiếu dự thi: Phiếu dự thi được phần mềm thi trực tuyến tạo tự động (Mẫu số 03 - Phiếu dự thi).

Mẫu số 03

+ Đối với hình thức thi trực tuyến tập trung: Phiếu dự thi được đơn vị tổ chức thi in từ phần mềm và phát cho người dự thi khi làm thủ tục dự thi.

+ Đối với hình thức thi trực tuyến phân tán: Phiếu dự thi được phần mềm tự động gửi cho người dự thi qua hòm thư điện tử công vụ của từng cá nhân trước ngày dự thi 01 ngày làm việc.

- Đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm tạo ca thi trên phần mềm thi trực tuyến, đưa danh sách người dự thi và cán bộ coi thi từng ca thi lên phần mềm, hoàn thành ít nhất 06 tiếng trước khi diễn ra ca thi; cài đặt thời gian rút đề thi cho ca thi không quá 15 phút kể từ khi bắt đầu ca thi.

- Trong quá trình tổ chức thi, đơn vị tổ chức thi phải tổ chức giám sát công tác coi thi của cán bộ coi thi, đảm bảo công tác coi thi tuân thủ các quy định hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ coi thi, cán bộ tham gia công tác tổ chức thi (nếu có).

2. Quy định về việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế

Theo Điều 13 Quy chế ban hành kèm Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 quy định về việc chấm thi cuộc thi trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế như sau:

- Đơn vị tổ chức thi có trách nhiệm phân công bộ phận tổ chức chấm thi theo quy định. Danh sách cán bộ được phân công chấm thi được đưa lên phần mềm chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc ca thi.

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm: Cán bộ được phân công chấm thi tiến hành rà soát kết quả chấm thi của từng bài thi do phần mềm thi trực tuyến chấm tự động với bản mềm bài thi được lưu trữ trên phần mềm, phát hiện kịp thời sai sót về đề thi, đáp án thi, việc chấm thi tự động của phần mềm thi trực tuyến (nếu có).

- Đối với hình thức thi tự luận, hình thức làm bài thu hoạch: Cán bộ được phân công chấm thi tiến hành chấm thi trên bản mềm bài thi được lưu trữ trên phần mềm thi trực tuyến.

- Đối với hình thức thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận: Cán bộ được phân công chấm thi tiến hành chấm thi tự luận trên bản mềm bài thi được lưu trữ trên phần mềm thi trực tuyến, đồng thời rà soát kết quả chấm thi trắc nghiệm do phần mềm thi trực tuyến chấm tự động.

- Sau khi hoàn tất công tác chấm thi (02 vòng độc lập), cán bộ được phân công chấm thi kết xuất dữ liệu điểm thi của người dự thi trên phần mềm thi trực tuyến; thực hiện các thủ tục trình, phê duyệt kết quả thi theo quy định; bàn giao kết quả thi cho Đơn vị tổ chức thi.

- Bản mềm bài thi trắc nghiệm, bản cứng và bản mềm bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận, bài thu hoạch được Đơn vị tổ chức thi lưu trữ để phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết. Bản cứng và bản mềm bài thi được lưu trữ theo thời hạn quy định.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 529

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn