Chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đào tạo

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/05/2024 16:15 PM

Xin cho tôi hỏi, trong quá trình đào tạo thì có chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học không? - Hà Anh (Vĩnh Phúc)

Chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đào tạo

Chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đào tạo (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Người học trong cơ sở giáo dục đại học là ai?

Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.

(Điều 59 Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 77 Luật giáo dục nghề nghiệp 2014)

2. Chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học trong quá trình đào tạo

Căn cứ theo Điều 62 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi, bổ sung 2018) quy định về các chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học bao gồm:

- Người học trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách về học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí dịch vụ công cộng theo quy định của Luật Giáo dục .

- Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội.

- Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu tiên đối với người học thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

3. Nhiệm vụ và quyền của người học tại cơ sở giáo dục đại học

Người học tại cơ sở giáo dục đại học có các nhiệm vụ và quyền sau:

- Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định.

- Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân; được định hướng nghề nghiệp và cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện.

- Được bảo đảm điều kiện học tập, tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, hoạt động rèn luyện kỹ năng hoàn thiện bản thân, tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng và hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên và chính sách xã hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Điều 60 Luật Giáo dục đại học 2012, sửa đổi bổ sung 2018)

4. Các hành vi người học không được làm tại cơ sở giáo dục đại học

Tại cơ sở giáo dục đại học, người học không được làm các hành vi sau:

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

- Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

(Điều 61 Luật Giáo dục đại học 2012)

Dương Thị Hoài Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 774

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn