Hồ sơ, thủ tục cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
04/05/2024 16:00 PM

Cho tôi hỏi hồ sơ và thủ tục cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào? - Thanh Phong (Đồng Nai)

Hồ sơ, thủ tục cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hồ sơ, thủ tục cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Điều 17 Nghị định 39/2019/NĐ-CP thì lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định mức lãi suất cho vay trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thành viên.

- Hằng năm hoặc trong từng thời kỳ, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Quy định về việc thỏa thuận cho vay trực tiếp Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại Điều 20 Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về việc thỏa thuận cho vay trực tiếp như sau:

- Thỏa thuận cho vay giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được lập thành văn bản, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP và gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Thông tin về pháp nhân của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, địa điểm, thời điểm ký thỏa thuận;

+ Các thỏa thuận về số tiền cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn vay, đồng tiền cho vay, phương thức cho vay, giải ngân vốn vay, lãi suất cho vay, chuyển vốn vay, thu hồi lãi, gốc vốn vay, biện pháp bảo đảm tiền vay và dự phòng, xử lý rủi ro (nếu có), hiệu lực của thỏa thuận cho vay;

+ Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng bên trong quá trình cho vay; cách thức giải quyết tranh chấp, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và các thỏa thuận khác theo yêu cầu quản lý của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 39/2019/NĐ-CP, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hồ sơ, thủ tục cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ Điều 19 Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:

- Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm có:

+ Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Hồ sơ dự án, phương án sản xuất kinh doanh và các văn bản, tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại trụ sở của Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc qua bưu điện.

- Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị vay vốn; thẩm định tính khả thi của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và các điều kiện cho vay khác theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP; quyết định cho vay và thông báo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp từ chối cho vay, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

- Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có trách nhiệm ban hành quy trình thẩm định, ra quyết định cho vay trực tiếp theo nguyên tắc đảm bảo phân định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay.

- Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên xem xét, quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt cho vay để ra quyết định cho vay.

- Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có quyền thuê tư vấn độc lập hoặc thành lập Tổ tư vấn cho vay gồm nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn để tư vấn cho vay.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 463

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn