07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
23/04/2024 13:01 PM

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ sẽ sử dụng những biểu mẫu nào? – Ngọc Hằng (Đà Nẵng)

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. 07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

07 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ bao gồm:

- Mẫu số 01: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 01

- Mẫu số 03: Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 03

- Mẫu số 04: Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 04

- Mẫu số 05: Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 05

- Mẫu số 06: Biên bản kiểm phiếu xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Mẫu số 06

- Mẫu số 07: Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 07

- Mẫu số 09: Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”

Mẫu số 09

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ được tặng cho cá nhân quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 43/2024/NĐ-CP đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và đạt các tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Có thời gian hoạt động liên tục trong nghề thủ công mỹ nghệ hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề; được đồng nghiệp và Nhân dân mến mộ, kính trọng; là đại diện tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của cả nước.

- Có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, cụ thể:

+ Sau khi đã được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Nghệ nhân phải trực tiếp thiết kế, chế tác được 02 sản phẩm, tác phẩm mới có giá trị kinh tế, kỹ thuật và mỹ thuật cao, đạt một trong các tiêu chí: Đạt giải nhì trở lên các cuộc thi liên quan đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức trong phạm vi cả nước; được Nhà nước Việt Nam cử tham gia các hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ đạt thành tích từ giải ba khu vực, quốc tế trở lên; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tiêu biểu, đánh giá phân hạng cấp quốc gia trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ;

+ Trường hợp “Nghệ nhân ưu tú” trên 70 tuổi, không đáp ứng tiêu chuẩn tại điểm a khoản này thì phải đạt một trong các tiêu chuẩn: Là người dân tộc thiểu số (hiện đang làm nghề và sinh sống ổn định tại vùng dân tộc thiểu số từ 05 năm trở lên); có 02 sản phẩm, tác phẩm trở lên được chọn làm tặng phẩm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng khách cấp cao nước ngoài theo quy định về nghi lễ đối ngoại; được bảo tàng cấp quốc gia lựa chọn làm hiện vật trưng bày; được sử dụng vào công trình phục chế di tích lịch sử - văn hoá (công trình biểu trưng văn hóa) cấp quốc gia.

- Có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của cả nước; nắm giữ kỹ năng, bí quyết nghề, truyền dạy nghề cho từ 150 cá nhân trở lên, trừ trường hợp nghề thủ công mỹ nghệ đặc thù hoặc từ 20 cá nhân trở lên hiện đang làm nghề trên 10 năm tại các cơ sở sản xuất hoặc từ 1 cá nhân trở lên được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

(Điều 6 Nghị định 43/2024/NĐ-CP)

Nghị định 43/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 224

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn