Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/04/2024 16:45 PM

Cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện nay thì đối tượng nào được hưởng các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu và luật quy định ưu đãi trong nhà thầu như thế nào? - Nhã Thy (Bình Định)

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu mới nhất

Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu?

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

- Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam;

- Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu;

- Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu;

- Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế;

- Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên.

2. Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu mới nhất

Theo khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 quy định các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu như sau:

- Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

- Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;

- Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;

- Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

3. Quy định về áp dụng ưu đãi trong lựa chọn đấu thầu 

Việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 như sau: 

- Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 khi tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, hỗn hợp;

- Đối tượng quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu quốc tế;

- Đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

- Đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 khi tham dự gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước;

- Ngoài ưu đãi theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 còn được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu trong nước mà có ít nhất 03 hãng sản xuất cho 01 mặt hàng xuất xứ trong nước đáp ứng về kỹ thuật, chất lượng, giá thì chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hoá xuất xứ trong nước đối với mặt hàng này.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 616

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn