Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
14/04/2024 16:40 PM

Xin cho tôi biết lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành? - Tấn Lộc (Bình Định)

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đối tượng và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi là 15 tuổi trừ trường hợp học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định.

Tuyển sinh trung học phổ thông được tổ chức theo một trong ba phương thức sau:

- Xét tuyển: dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó;

- Thi tuyển;

- Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

(Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT)

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành

1. Vĩnh Phúc

Ngày 19/12/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định 2809/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

- Dự kiến tổ chức thi từ ngày 01/6/2024 đến 02/6/2024: Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.

- Dự kiến thi bài thi môn chuyên ngày 03/6/2024.

Cụ thể,  ngày 07/02/2024, Sở SGDĐT ban hành Hướng dẫn 2/HD-SGDĐT về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2024-2025 với lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày thi

Bài thi

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

Sáng: 01/6/2024

Ngữ văn

08 giờ 00

08 giờ 05

120 phút

Chiều: 01/6/2024

Tiếng Anh

14 giờ 00

14 giờ 05

60 phút

Sáng: 02/6/2024

Toán

08 giờ 00

08 giờ 05

120 phút

Sáng: 03/6/2024

Môn chuyên

08 giờ 25

08 giờ 30

150 phút

2. Hưng Yên

Ngày 08/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn 2496/SGDĐT-LCL về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi thi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi và phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

03/6/2024

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; phổ biến Quy chế thi, Lịch thi; lập danh sách mẫu chữ kí của cán bộ làm thi; kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi; niêm yết  phòng thi, danh sách, số báo danh của thí sinh dự thi.

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

04/6/2024

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

7h30

7h35

Chiều

Toán

90 phút

14h00

14h10

05/6/2024

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7h30

7h40

Chiều

Môn chuyên

(Đối với thí sinh đăngkí dự thi vào trường THPT Chuyên Hưng Yên)

150 phút

14h00

14h05

3. Bắc Giang

Ngày 15/12/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch 102/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025.

Ngày 02/3/2024, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 195/QĐ-UBND về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch 102/KH-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 13/TTrSGDĐT ngày 21/02/2024 và Tờ trình 16/TTr-SGDĐT ngày 26/02/2024.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch 102/KH-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó ngày thi, lịch thi: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

4. Thái Nguyên

Theo Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 ở Thái Nguyên các thí sinh sẽ thi 03 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Lịch thi dự kiến các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào ngày 6 và ngày 7/6/2024.

Theo Cổng TTĐT UBND tỉnh Thái Nguyên.

5. Quảng Trị

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2024.

6. Quảng Bình

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 3893/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025.

Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 483/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2024-2025 ban hành kèm theo Quyết định 3893/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

03/6/2024

Sáng

08h00: Họp Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm và Thư ký Điểm thi

08h30: Họp toàn thể cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

Chiều

14h30: Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biển Quy chế thi. Lịch thi

04/6/2024

(thi môn chung)

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25 phút

07 giờ 30 phút

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 25 phút

14 giờ 30 phút

05/6/2024

(thi môn chung)

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 25 phút

07 giờ 30 phút

05/6/2024

(thi môn chuyên)

Chiều

Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học

150 phút/môn

13 giờ 55

14 giờ 00 phút

7. Phú Thọ

Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch 4783/KH-UBND về Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh năm học 2024 - 2025.

Theo đó, thời gian tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển xong trước ngày 20/6/2024. Thời gian cụ thể do Sở GD&ĐT thông báo sau.

Ngày 05/4/2024, Sở SGDĐT ban hành Công văn 428/SGD&ĐT-GDTrH về việc thông báo lịch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 với lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2024

Sáng

Ngữ văn (không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Toán (không chuyên)

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

07/6/2024

Sáng

Tiếng Anh (không chuyên)

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

08/6/2024

Sáng

Các môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh)

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Các môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Toán (chuyên Tin học), Tiếng Anh (chuyên Tiếng Pháp)

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

8. Ninh Bình

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ thi: Tháng 6/2024, ngày thi chính thức Sở GDĐT có văn bản thông báo riêng.

9. Long An

Ngày 27/02/2024, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 1733/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Long An năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

- Nếu môn Tiếng Anh được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh:

 Ngày

 

 Buổi

 

 Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

 

Giờ bắt đầu làm bài

 

06/6/2024

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

(không chuyên)

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

 

07/6/2024

Sáng

Toán

(không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 Chiều

Toán (chuyên Toán và chuyên Tin)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Ngữ Văn (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Hóa học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Sinh học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Vật lý (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Tiếng Anh (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

- Nếu môn Tiếng Anh không được chọn là môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 chung của tỉnh:

 Ngày

 

 Buổi

 

 Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

 

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2024

Sáng

Ngữ Văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Môn thứ 3

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

 

 

 

 

 

07/6/2024

Sáng

Toán

(không chuyên)

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

 

 

 

 

 

Chiều

Toán (chuyên Toán và chuyên Tin)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Ngữ Văn (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Hóa học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Sinh học (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Vật lý (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Tiếng Anh (chuyên)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

08/6/2024

Sáng

Tiếng Anh

(không chuyên)

60 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lưu ý: Thí sinh tập trung tại điểm thi lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/6/2024 để dự khai mạc, sinh hoạt quy chế thi và nhận phiếu dự thi.

10. Lào Cai

Ngày 09/02/2024, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 52/QĐ-UBND Phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, thời gian thi: 03 ngày, dự kiến từ ngày 04/6/2024 đến ngày 06/6/2024.

11. Kiên Giang

Ngày 18/01/2024, Sở GDĐT tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch 165/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tuyển sinh hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 THCS chậm nhất ngày 30/6/2024.

12. Khánh Hòa

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp năm học 2024-2025 trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến tổ chức vào các ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024 theo lịch thi được Sở GDĐT quy định trong công văn hướng dẫn.

13. Đồng Nai

Ngày 19/02/2024, Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai có Công văn 620/SGDĐT-GDMNQLCL hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

06/6/2024

SÁNG

Toán

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

07/6/2024

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Chuyên

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

14. Cần Thơ

Ngày 09/01/2024, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 40/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

05/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

06/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07/6/2024

Sáng

Các môn chuyên

150 phút

15. Bình Dương

Ngày 29/02/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 891/UBND-VX về việc điều chỉnh kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức Kỳ thi: Học sinh thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh được tổ chức vào các ngày 31/5/2024, 01/6/2024 riêng các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương phải thi thêm các môn chuyên vào các ngày 02/6/2024 và 03/6/2024.

16. An Giang

Ngày 28/02/2024, Sở GDĐT tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch 543/KH-SGDĐT về Kế hoạch Tuyển sinh  vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thi tuyển vào các trường THPT chuyên biệt và các trường THPT công lập sẽ tổ chức cùng thời gian: Dự kiến ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Ghi chú

03/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

 

Chiều

Môn thứ ba

60 phút

 

04/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

 

Chiều

Môn chuyên

150 phút

 

17. Hà Nội

Ngày 28/03/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

08/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00

15 giờ 00

09/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

10/6/2024

(Thi các môn chuyên)

Sáng

Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học

150 phút

8 giờ 00

10 giờ 30

Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (môn thay thế)

120 phút

8 giờ 00

10 giờ 00

Chiều

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

14 giờ 00

16 giờ 30

Hóa học, tiếng Anh

120 phút

14 giờ 00

16 giờ 00

11/6/2024

(Thi các môn song bằng)

Sáng

Toán bằng tiếng Anh

60 phút

8 giờ 00

9 giờ 00

Vật lí bằng tiếng Anh

60 phút

9 giờ 30

10 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh (viết luận)

60 phút

14 giờ 00

15 giờ 00

Hóa học bằng tiếng Anh

60 phút

15 giờ 30

16 giờ 30

12/6/2024

Chiều

Tiếng Anh (nói) độc thoại

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo ca thi cụ thể cho thí sinh

18. Đồng Tháp

Ngày 16/01/2024, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch 15/KH-UBND về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 từ ngày 07 đến ngày 09/6/2024.

19. Thừa Thiên Huế

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian thi: Ngày 02, 03 và 04/6/2024.

- Ngày 02/6/2024 : Thi 03 môn chung (buổi sáng: Ngữ văn; buổi chiều: Toán và Ngoại ngữ).

- Ngày 03/6/2024 : Thi các môn chuyên.

- Ngày 04/6/2024 : Buổi sáng thi kỹ năng nói đối với các môn Ngoại ngữ chuyên; buổi chiều dự phòng.

20. Bắc Kạn

Ngày 26/3/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định 493/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn năm học 2024 - 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

03/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

Chiều

Tiếng Anh

90 phút

14 giờ 30

14 giờ 25

04/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

05/6/2024024

Sáng

Chuyên Toán,

Chuyên Ngữ văn,

Chuyên Tiếng Anh

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

Chiều

Chuyên Vật lí,

Chuyên Hóa học,

Chuyên Sinh học,

Chuyên Lịch sử,

Chuyên Địa lí

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

21. Quảng Ninh

Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 911/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

01/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

 

Chiều

Ngoại ngữ: (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp - Đối với học sinh thi vào trường THPT chuyên Hạ Long)

60 phút

02/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

 

Chiều

Môn chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp

150 phút

03/6/2024

Sáng

Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn

150 phút

22. Kon Tum

Ngày 02/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch 52/KH-SGDĐT về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025: Ngày 04-06/6/2024.

23. Thanh Hóa

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 1128/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

- Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn: diễn ra vào ngày 22 và 23/5/2024;

- Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập: diễn ra vào ngày 13 và 14/6/2024;

- Tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT: hoàn thành xét tuyển trước ngày 31/7/2024;

- Tuyển sinh lớp 10 THPT tư thục: hoàn thành xét tuyển trước ngày 15/8/2024.

24. Nghệ An

Ngày 05/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Nghệ An có Công văn 729/SGD&ĐT-QLCL hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nêu rõ lịch thi vào lớp 10 THPT.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bà

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

05/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 

 

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 50

15 giờ 

06/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 

08/6/2024

Chiều

Môn chuyên

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

25. Hải Dương

Ngày 21/3/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 589/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi từ ngày 01 đến 03/6/2024 như sau:

Thời gian

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

01/6/2024

Sáng

08 giờ 00: Họp Hội đồng coi thi, học quy chế, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ thi.

Chiều

13 giờ 30: Làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

02/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

03/6/2024

Sáng

Ngữ văn (chuyên)

150 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Ngữ văn (chuyên)

150 phút

Sinh học

150 phút

Chiều

Vật lý

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Hóa học

120 phút

Lịch sử

150 phút

Địa lí

150 phút

Tiếng Anh (chuyên)

120 phút

26. Thái Bình

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 341/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lóp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2024

SÁNG

- 7 giờ: Họp Hội đồng Coi thi.

- 8 giờ 30: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi.

CHIỀU

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

07/6/2024

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

08/6/2024

SÁNG

Môn chuyên

150 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

CHIỀU

Dự phòng

 

 

 

27. Hà Tĩnh

Ngày 04/4/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 820/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2024 - 2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

- Buổi sáng ngày 06/6/2024: Thi môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.

- Buổi chiều ngày 06/6/2024: Thi môn Toán.

- Buổi sáng ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn.

- Buổi chiều ngày 07/6/2024 thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý. 

28. Hải Phòng

Ngày 04/4/2024, Sở GDĐT tỉnh Hải Phòng có Công văn 958/SGDĐT-KTKĐ về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

* Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

03/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng Coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký);

8h30’: Họp toàn thể Hội đồng Coi thi.

04/6

Sáng

Ngữ văn

120 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

05/6

Sáng

Toán

150 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

* Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6

Sáng

7h30’: Họp lãnh đạo Hội đồng Coi thi (Chủ tịch, PCT, Thư ký);

8h30’: Họp toàn thể Hội đồng Coi thi.

07/6

Sáng

Tiếng Anh điều kiện Tiếng Pháp điều kiện

60 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

Chiều

Toán chuyên; Ngữ văn chuyên.

150 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

08/6

Sáng

Tiếng Anh chuyên; Tiếng Pháp chuyên; Tiếng Nhật chuyên.

150 phút

08 giờ 00

08 giờ 05

Chiều

Vật lí chuyên; Hóa học chuyên; Sinh học chuyên; Lịch sử chuyên; Địa lí chuyên.

150 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

29. Bình Phước

Ngày 11/3/2024, Sở GDĐT tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch 715/KH-DGDĐT về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Thời gian

mở đề tại

phòng thi

Thời gian

bắt đầu

phát đề

Thời gian

bắt đầu

tính giờ

Ngày thứ

nhất

Sáng

Ngữ văn (chung)

7 giờ 50

7 giờ 55

8 giờ 

 

Chiều

Toán học (chung)

13 giờ 50

13 giờ 55

14 giờ 

Ngày thứ

hai

Sáng

Tiếng Anh (chung)

7 giờ 50

7 giờ 55

8 giờ 

 

Chiều

Văn, Lý (môn chuyên)

13 giờ 50

13 giờ 55

14 giờ 

Ngày thứ

ba

Sáng

Anh, Hóa (môn chuyên)

7 giờ 50

7 giờ 55

8 giờ 

 

Chiều

Toán (môn chuyên)

13 giờ 50

13 giờ 55

14 giờ 

Lưu ý: 14 giờ 00 phút ngày liền trước ngày thi thứ nhất: Thí sinh tập trung tại trường thi để học nội quy thi, nhận Thẻ dự thi và làm thủ tục dự thi (thí sinh mang theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (nếu tốt nghiệp cùng năm đăng ký dự thi lớp 10) hoặc bằng tốt nghiệp THCS (nếu tốt nghiệp những năm trước) để khẳng định đủ điều kiện dự thi tuyển sinh lớp 10).

30. Đà Nẵng

Ngày 13/3/2024, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng có Công văn 714/SGDĐT-QLCLGD về việc thông báo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

02/6/2024

Sáng

Ngữ văn

120 phút

8 giờ

10 giờ 00

02/6/2024

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 30

16 giờ 00

03/6/2024

Sáng

Toán

120 phút

8 giờ

10 giờ 00

04/6/2024

Sáng

Môn chuyên

150 phút

8 giờ

10 giờ 30

31. Vĩnh Long

Ngày 11/12/2023, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch 3505/KH-SGDĐT về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2024-2025.

Theo đó, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Ngày thi thứ nhất

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30 phút

 

Chiều

Toán

120 phút

14 giờ 00 phút

Ngày thi thứ hai

Sáng

Môn chuyên: Toán, Ngữ văn. Tiếng Anh

- Bài thi môn chuyê Hóa học, Tiếng Anh: 120 phút.

- Các bài thi môn chuyên khác: 150 phút

7 giờ 30 phút

 

Chiều

Môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học

- Bài thi môn chuyê Hóa học, Tiếng Anh: 120 phút.

- Các bài thi môn chuyên khác: 150 phút

14 giờ 00 phút

32. Bắc Ninh

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 117/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 10 THPT Chuyên Bắc Ninh năm học 2024 - 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

- Ngày 06, 07/6/2024: Thi 03 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

- Ngày 08/6/2024: Thi môn chuyên.

33. Nam Định

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 555/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp đầu các cấp năm học 2024 - 2025.

Theo đó, thời gian tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 như sau:

- Trước ngày 30/6/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong;

- Trước ngày 31/8/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên và trường THPT ngoài công lập;

- Trước ngày 05/9/2024: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT.

34. Khánh Hòa

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 262/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên-hướng nghiệp năm học 2024-2025 trên các địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày thi, lịch thi: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (dành cho các đối tượng phải tham gia thi) dự kiến tổ chức vào các ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2024 theo lịch thi được Sở GDĐT quy định.

35. Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, thí sinh thi vào lớp 10 công lập và chuyên tại TP.HCM sẽ thi vào 2 ngày 6 và 7/6.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

<tiếp tục cập nhật>

Môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 các tỉnh thành

>> Xem tại đây.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 234,504

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn