Một năm có mấy quý? Một quý là mấy tháng?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/01/2024 15:01 PM

Một năm có mấy quý? Một quý là mấy tháng? Quý được sử dụng trong pháp luật Việt Nam như thế nào? – Thanh Hà (Hà Tĩnh)

Một năm có mấy quý? Một quý là mấy tháng?

Một năm có mấy quý? Một quý là mấy tháng? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Một năm có mấy quý? Một quý là mấy tháng?

Quý trong năm là một đơn vị thời gian chia năm thành 4 phần bằng nhau. Một năm có 4 quý.

Một quý là 03 tháng, tương đương với 91 đến 93 ngày.

- Quý 1 trong năm sẽ bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 3.

- Quý 2 trong năm sẽ bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 6.

- Quý 3 trong năm sẽ bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9.

- Quý 4 trong năm sẽ bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12.

2. Quý được sử dụng trong pháp luật Việt Nam

2.1. Quý được sử dụng trong Luật kế toán

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

- Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

- Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

- Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

(Khoản 1 Điều 12 Luật Kế toán 2015)

2.2. Quý được sử dụng trong Luật Quản lý thuế

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

(Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)

- Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

(Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019)

- Thời hạn nộp thuế:

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

(Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2024

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý như sau:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

...

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2024 như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024: Chậm nhất là ngày 02/5/2024.

Theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024 sẽ là ngày 30/4/2024. Tuy nhiên ngày 30/4/2024, ngày 01/5/2024 là 02 ngày nghỉ lễ. Do đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024 chậm nhất là ngày 02/5/2024.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/7/2024.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/10/2024.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 4 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/01/2025.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,241

quý,

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn