Các trường hợp kiểm tra sau thông quan mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
06/01/2024 10:15 AM

Cho tôi hỏi các trường hợp nào sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan? Địa điểm và thời hạn kiểm tra sau thông quan như thế nào? - Thùy Dung (Tiền Giang)

Các trường hợp kiểm tra sau thông quan mới nhất

Các trường hợp kiểm tra sau thông quan mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan mới nhất

Các trường hợp kiểm tra sau thông quan theo Điều 78 Luật Hải quan 2014 gồm:

(1) Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.

(2) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại (1) mục này thì việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

(3) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

2. Kiểm tra sau thông quan là gì?

Theo khoản 1 Điều 77 Luật Hải quan 2014 thì kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, chứng từ kế toán và các chứng từ khác, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện sau khi hàng hóa đã được thông quan.

Việc kiểm tra sau thông quan nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà người khai hải quan đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan.

3. Địa điểm và thời hạn kiểm tra sau thông quan

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 77 Luật Hải quan 2014 quy định về địa điểm và thời hạn kiểm tra sau thông quan như sau:

- Kiểm tra sau thông quan được thực hiện tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở người khai hải quan.

Trụ sở người khai hải quan bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa hàng, nơi sản xuất, nơi lưu giữ hàng hóa.

- Thời hạn kiểm tra sau thông quan là 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

4. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan theo Điều 82 Luật Hải quan 2014 như sau:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan 2014.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, chứng từ đó.

- Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra, thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Nhận bản kết luận kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung bản kết luận kiểm tra; bảo lưu ý kiến trong bản kết luận kiểm tra.

- Yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra xuất trình quyết định kiểm tra, giấy chứng minh hải quan trong trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

- Chấp hành yêu cầu kiểm tra sau thông quan, cử người có thẩm quyền làm việc với cơ quan hải quan.

- Giải trình những vấn đề liên quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

- Ký biên bản kiểm tra.

- Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan trong kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan

Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan trong kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan theo Điều 81 Luật Hải quan 2014 như sau:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Ban hành quyết định kiểm tra, thành lập Đoàn kiểm tra;

+ Gia hạn thời gian kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

+ Ban hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra; quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Trưởng đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Tổ chức, chỉ đạo thành viên đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung, đối tượng, thời hạn kiểm tra ghi trong quyết định kiểm tra;

+ Yêu cầu người khai hải quan cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, xuất trình hàng hóa để kiểm tra trong trường hợp cần thiết và còn điều kiện;

+ Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với hành vi không chấp hành, cản trở, trì hoãn thực hiện quyết định kiểm tra của người khai hải quan;

+ Tạm giữ, niêm phong tài liệu, tang vật trong trường hợp người khai hải quan có biểu hiện tẩu tán, tiêu hủy tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật;

+ Lập, ký biên bản kiểm tra;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra với người ban hành quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

- Thành viên đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn kiểm tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo;

+ Lập, ký biên bản kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,791

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn