Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/11/2022 12:02 PM

Cho tôi hỏi về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định như thế nào? - Quỳnh Anh (Kiên Giang)

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, bao gồm:

(1) Nhà giáo gồm:

- Viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07);

- Viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

(2) Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

(3) Các đối tượng không thuộc quy định tại (1) và (2) mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

- Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng;

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP như sau:

(1) Thời gian tập sự.

(2) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

(3) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

(4) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

(5) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

(6) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại (1), (2), (3), (4), (5) mục này.

4. Mức phụ cấp thâm niên nhà giáo

Theo Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP thì mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được quy định như sau:

- Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

- Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng:

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng

>>> Xem thêm: Thời gian tập sự có được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Cách tính phụ cấp thâm niên thế nào?

Có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo khi giáo viên đang làm việc theo hợp đồng tại các trường công lập hay không?

Giáo viên mầm non mới ra trường thì phải dạy bao nhiêu năm thì mới được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,798

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn