Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
13/09/2022 09:01 AM

Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng là ai? Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng được quy định như thế nào? - Quốc Tuấn (Bến Tre)

Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng

Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng là ai?

Theo khoản 1 Điều 71 Luật Giáo dục 2019 thì thỉnh giảng là việc cơ sở giáo dục mời người đủ tiêu chuẩn của nhà giáo quy định tại Điều 67 Luật Giáo dục 2019 đến giảng dạy, bao gồm:

- Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

- Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm;

- Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

- Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng.

Như vậy, giảng viên và giáo viên thỉnh giảng có thể hiểu là người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định.

2. Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng

Tiêu chuẩn đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng được quy định tại Điều 5 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT bao gồm:

- Đối với việc giảng dạy các môn học, các chuyên đề được quy định trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân:

Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về việc được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Giáo viên thỉnh giảng là giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu của cơ sở giáo dục mầm non hoặc cơ sở giáo dục phổ thông thì phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

- Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân:

Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

- Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

- Đối với hoạt động hướng dẫn, tham gia chấm, hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

Giảng viên thỉnh giảng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về việc được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

- Đối với hoạt động hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, thực tập theo các chương trình giáo dục, giảng viên, giáo viên thỉnh giảng phải đáp ứng các yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, chuyên đề, chương trình giáo dục; đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

- Đối với hoạt động tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, sách tham khảo, theo ngành, chuyên ngành thỉnh giảng, giảng viên thỉnh giảng phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

+ Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học hoặc trong tuyển tập hội thảo khoa học trong, ngoài nước;

+ Có sách chuyên khảo đã được xuất bản;

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa và tương đương trở lên;

+ Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu, thanh lý.

3. Hạn mức giờ đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng

Theo Điều 6 Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT thì hạn mức giờ đối với giảng viên, giáo viên thỉnh giảng như sau:

Tổng số giờ thỉnh giảng trong một năm học của một giảng viên, giáo viên thỉnh giảng không vượt quá tổng định mức giờ giảng dạy và giờ dạy thêm theo quy định của pháp luật đối với giảng viên, giáo viên trong biên chế, giảng viên, giáo viên cơ hữu thực hiện cùng nhiệm vụ.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,320

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn