Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
08/08/2022 14:39 PM

“Tôi muốn mở một cơ sở bán lẻ thuốc thì người chịu trách nhiệm về chuyên môn của cở sở bán lẻ thuốc cần những điều kiện gì?” – Thu Hương (TP.HCM)

Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

1. Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm những loại hình nào?

Theo điểm đ, khoản 2 Điều 32 Luật Dược 2016 thì cơ sở bán lẻ thuốc là một loại hình của cơ sở kinh doanh dược. Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm:

- Nhà thuốc;

- Quầy thuốc;

- Tủ thuốc trạm y tế xã;

- Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

2. Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc

Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc được quy định tại Điều 18 Luật Dược 2016, cụ thể như sau:

* Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có:

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược;

- Có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

* Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có:

- Một trong các văn bằng chuyên môn sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược.

- Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

* Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã phải có:

- Một trong các văn bằng chuyên môn sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

+ Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược.

- Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp trạm y tế xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa có người đáp ứng một trong các văn bằng chuyên môn trên thì phải có:

- Một trong các văn bằng chuyên môn sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;

- Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* Điều kiện với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có:

- Một trong các văn bằng chuyên môn sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;

+ Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật Dược 2016 có hiệu lực (ngày 01/01/2017).

- Có 01 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Dược 2016.

Nội dung thực hành chuyên môn được quy định như sau:

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã phải thực hành một trong các nội dung thực hành chuyên môn sau: Bán buôn, bán lẻ thuốc; xuất nhập khẩu thuốc; dược lâm sàng, cung ứng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh; sản xuất thuốc; kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nghiên cứu dược; bảo quản thuốc; phân phối thuốc; quản lý dược tại cơ quan quản lý về dược;

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 của Luật Dược 2016 phải thực hành một trong các nội dung thực hành chuyên môn liên quan đến sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh, khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc quản lý về dược hoặc y, dược cổ truyền tại cơ quan quản lý về dược.

(Khoản 6 Điều 20 Nghị định 54/2017/NĐ-CP)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,094

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn