Tiền lương, thưởng của cán bộ, công chức, NLĐ dịp Tết Dương lịch 2019

12/09/2018 16:47 PM

Đây là nội dung được nhiều thành viên thắc mắc trong những ngày qua. Để phần nào giúp quý thành viên bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình, nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chia sẻ một số nội dung như sau:

Toàn văn File Excel tính tiền lương, tiền thưởng

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

1. Tiền lương

- Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương (100% tiền lương) trong ngày 01/01/2019.

- Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động đi làm thêm vào ngày 01/01/2019 thì tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường (chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày). Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường.

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012, nếu người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 01/01/2019 thì được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường. Như vậy, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.

Lưu ý:

+ Mức lương 490% này tính trong trường hợp thời gian làm thêm vào ban đêm bằng thời gian làm việc của một ngày làm việc bình thường (nếu thời gian làm thêm vào ban đêm nhỏ hơn hoặc lớn hơn thời gian làm việc của một ngày bình thường thì số tiền lương tăng thêm sẽ tính theo tỉ lệ thời gian làm thêm vào ban đêm).

+ Nội dung này áp dụng cho cả cán bộ, công chức và viên chức.

2. Tiền thưởng

- Căn cứ Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2019 do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Điều 12 của Luật cán bộ, công chức 2008 thì không quy định cụ thể chế độ thưởng cho cán bộ, công chức mà quy định chung chung là “…và các chế độ khác theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ Điều 12 của Luật viên chức 2010 thì viên chức được hưởng tiền thưởng quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, tiền thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2019 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp, đơn vị.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn