Thời hạn dùng thẻ BHYT với người hưởng trợ cấp thất nghiệp

25/08/2015 08:23 AM

Ông Nguyễn Giao (tỉnh Sóc Trăng) được cấp thẻ BHYT theo đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, có thời hạn sử dụng thẻ từ ngày 8/4/2015 đến ngày 7/7/2015. Nay, ông Giao có thể đáo hạn để thẻ BHYT có giá trị liên tục đến ngày 8/7/2015 được không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Giao như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thì thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp được ghi tương ứng với thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quyết định giải quyết trợ cấp thất nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 50 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 quy định thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, trường hợp cá nhân tham gia BHYT có yêu cầu điều chỉnh các thông tin liên quan đến hạn sử dụng thẻ BHYT là không phù hợp với quy định pháp luật (trừ trường hợp thông tin ghi trên thẻ BHYT chưa đúng quy định).

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,407

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn