Chính sách mới >> Tài chính 30/12/2023 10:30 AM

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2024 với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/12/2023 10:30 AM

Mức thu lệ phí môn bài, thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài năm 2024 với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hướng dẫn như thế nào?

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2024

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2024 (Hình từ internet)

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2024

Lệ phí môn bài (hay còn được gọi là thuế môn bài) là khoản tiền mà doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh phải nộp hàng năm. Vậy, thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài là khi nào? Mức thu lệ phí môn bài hiện nay là bao nhiêu?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau đây:

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

- Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2023 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 và thông báo cho người nộp thuế.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2024.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở sản xuất kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của Cơ quan thuế.

 + Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024, thời hạn gửi Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2024;

 + Đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2025 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm), thời hạn gửi Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Lệ phí là gì?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.

Lệ phí môn bài thuộc nhóm lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 39,639

Bài viết về

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn