Chính sách mới >> Tài chính 12/06/2019 10:47 AM

Các trường hợp miễn phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

12/06/2019 10:47 AM

Ngày 10/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi một số quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép đo đạc và bản đồ.

Cập nhật Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi quy định lệ phí trước bạ

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 33/2019 bổ sung quy định về miễn phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Cụ thể, miễn phí đối với các trường hợp có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm phục vụ:

- Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp;

- Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp.

Thông tư 33/2019 cũng quy định tình trạng khẩn cấp được xác định theo quy định của Luật quốc phòng và pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Ngoài ra, mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ bằng 60% mức phí tương ứng tại Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư 33/2019 đối với trường hợp:

Bộ trưởng BCA, BQP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 196/2016/TT-BTC.

Thông tư 33/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,581

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn