Tổng cục Thuế triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế

25/06/2024 11:13 AM

Ngày 17/6/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2564/TCT-QLN triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế.

Trung Tài

Triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

- Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/ thành phố do Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban và các thành viên là đại diện các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc.

- Lập danh sách người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế để Ban chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng (báo cáo lần đầu trước ngày 10/8/2024), Cục Thuế báo cáo tình hình triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thu hồi tiền thuế nợ của tháng trước đó theo biểu Phụ lục đính kèm văn bản này về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý nợ và CCNT) bằng văn bản và qua thư điện tử vqlntct@gdt.gov.vn.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 để thu hồi nợ đọng thuế.

Đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kéo dài, chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Cục Thuế tham mưu cho Ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có) hoặc thực hiện thu hồi đất theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thông tin, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ thuế; công khai thông tin người nợ thuế theo quy định; đẩy mạnh thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt phổ biến các quy định pháp luật về quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ để người nộp thuế tự giác tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế, hạn chế phát sinh thêm nợ đọng thuế.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2564/TCT-QLN ngày 17/6/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 783

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn