Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
25/06/2024 23:32 PM

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025.

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025 (Hình từ internet)

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025

Ngày 25/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có Công văn 2084/SGDĐT-TCCBQLCL về việc công bố điểm chuẩn sơ bộ vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Theo đó, căn cứ vào thông tin đăng ký tuyển sinh, kết quả điểm bài thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của từng đơn vị và quy định về việc xét tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số lượng trúng tuyển, bảng điểm chuẩn sơ bộ và danh sách xét tuyển 1 của các trường trung học phổ thông công lập tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển như sau:

- Đối với trường THPT Chuyên Hạ Long:

- Đối với trường PT DTNT:

- Đối với trường không chuyên biệt:

Quy định xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh năm học 2024-2025

(1) Đối với trường THPT công lập không chuyên

* Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, Điểm ưu tiên được quy định tại mục B-I-9.

* Nguyên tắc xét tuyển

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển; có đủ bài thi theo quy định; không vi phạm Quy chế thi trong Kỳ thi tuyển sinh đến mức hủy kết quả thi; không có bài thi bị điểm 0 (không điểm).

- Căn cứ vào ĐXT, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên theo các chỉ số phụ[9]. Trường hợp lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

- Đối với trường Phổ thông DTNT: (1) Nếu tuyển sinh ở vùng đặc biệt khó khăn chưa đủ chỉ tiêu thì mới tuyển sinh ở các xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (2) Khi xét tuyển vào từng trường Phổ thông DTNT, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; thí sinh đã trúng tuyển NV1 thi không được xét tuyển NV2.

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào trường Phổ thông DTNT hoặc lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hạ Long thì không được xét tuyển vào trường THPT không chuyên biệt.

(2) Đối với trường THPT Chuyên Hạ Long

* Điểm xét tuyển lớp chuyên (ĐXTC)

(ĐXTC) = Tổng điểm 03 bài thi môn chung + 2x Điểm bài thi môn chuyên

*. Nguyên tắc xét tuyển lớp chuyên

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ các bài thi theo quy định; không vi phạm Quy chế thi trong Kỳ thi tuyển sinh đến mức hủy kết quả thi; các bài thi tham gia tính điểm xét tuyển (ĐXTC) đều đạt trên 2,0 điểm đối với môn chung và đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với môn chuyên.

- Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bàng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên: Điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có ĐTBmcn của môn chuyên năm học lớp 9 cao hơn; có ĐTBcn năm học lớp 9 cao hơn.

- Đối với từng lớp chuyên, các thí sinh có nguyện vọng được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký; đối với mỗi thí sinh, đã trúng tuyển NV1 thì không được xét tuyển NV2.

(Quyết định 911/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2024)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,211

Bài viết về

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn