Luật Căn cước công dân 2014 và các văn bản hướng dẫn hết hiệu lực từ 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 18:15 PM

Luật Căn cước công dân 2014 hết hiệu lực từ 01/7/2024 kéo theo đó là các văn bản hướng dẫn cũng sẽ hết hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật hết hiệu lực.

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Căn cước công dân 2014 sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2024

Luật Căn cước công dân 2014 và các văn bản hướng dẫn hết hiệu lực từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Căn cước công dân 2014 sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2024

(1) Thông tư 59/2021/TT-BCA

Thông tư này quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân 2014Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân 2014 đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Hết hiệu lực từ 01/7/2024 theo điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-BCA.

(2) Thông tư 66/2015/TT-BCA

Thông tư này quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hết hiệu lực từ 01/7/2024 theo điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-BCA.

(3) Thông tư 41/2019/TT-BCA   

Thông tư này bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hết hiệu lực từ 01/7/2024 theo điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-BCA.

(4) Thông tư 104/2020/TT-BCA

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Hết hiệu lực từ 01/7/2024 theo điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-BCA.

>> Tiếp tục cập nhật

Những lưu ý về thời hạn của chứng minh nhân dân giấy và thẻ căn cước công dân hiện nay

Được biết, từ ngày 01/7/2024, Bộ Công an sẽ tiến hành thực hiện cấp mẫu thẻ căn cước mới thay vì cấp mẫu thẻ căn cước công dân hiện nay.

Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành (từ 01/7/2024) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp (*). Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

(*) Chứng minh nhân dân giấy còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng.

Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

(Điều 46 Luật Căn cước 2023)

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước mới từ 01/7/2024

- Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước 2023;

+ Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

+ Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

+ Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

+ Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

+ Xác lập lại số định danh cá nhân;

+ Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

- Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:

+ Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 Luật Căn cước 2023;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

(Điều 24 Luật Căn cước 2023)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,243

Bài viết về

Thẻ căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn