Bảng lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
21/06/2024 08:51 AM

Từ ngày 01/7/2024, lương Công an nhân dân sẽ thực hiện theo chính sách cải cách tiền lương của Nghị quyết 104/2023/QH15Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Bảng lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024

Bảng lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024 (Hình từ Internet)

Công thức tính lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 thì từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước).

Trước khi áp dụng việc cải cách tiền lương nêu trên, lương công an vẫn sẽ được tính theo quy định hiện hành, tức là dựa trên lương cơ sở và hệ số lương với công thức như sau:

Mức lương = Hệ số lương X Lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số lương sẽ áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Bảng lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024

Dựa theo công thức nêu trên, bảng lương Công an nhân dân đến ngày 30/6/2024 như sau:

(1) Bảng lương Công an nhân dân theo cấp bậc quân hàm

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,4

18.720.000

Thượng tướng

9,8

17.640.000

Trung tướng

9,2

16.560.000

Thiếu tướng

8,6

15.480.000

Đại tá

8

14.400.000

Thượng tá

7,3

13.140.000

Trung tá

6,6

11.880.000

Thiếu tá

6

10.800.000

Đại úy

5,4

9.720.000

Thượng úy

5

9.000.000

Trung úy

4,6

8.280.000

Thiếu úy

4,2

7.560.000

Thượng sĩ

3,8

6.840.000

Trung sĩ

3,5

6.300.000

Hạ sĩ

3,2

5.760.000

*LƯU Ý: MỨC LƯƠNG TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC KHOẢN PHỤ CẤP HOẶC CHI PHÍ KHÁC THEO QUY ĐỊNH.

(2) Bảng lương Công an nhân dân theo từng lần nâng lương

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương lần 1

Mức lương nâng lần 1 (Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lương lần 2

Mức lương nâng lần 2 (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11

19.800.000

-

-

Thượng tướng

10,4

18.720.000

-

-

Trung tướng

9,8

17.640.000

-

-

Thiếu tướng

9,2

16.560.000

-

-

Đại tá

8,4

15.120.000

8,6

15.480.000

Thượng tá

7,7

13.860.000

8,1

14.580.000

Trung tá

7

12.600.000

7,4

13.320.000

Thiếu tá

6,4

11.520.000

6,8

12.240.000

Đại úy

5,8

10.440.000

6,2

11.160.000

*LƯU Ý: MỨC LƯƠNG TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC KHOẢN PHỤ CẤP HOẶC CHI PHÍ KHÁC THEO QUY ĐỊNH.

Bảng lương Công an nhân dân từ ngày 01/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, bảng lương Công an nhân dân từ ngày 01/7/2024 sẽ được xây dựng thành 3 bảng lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW bao gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân công an.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 753

Bài viết về

Công an nhân dân

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn