Tổng cục Thuế hướng dẫn công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/06/2024 09:11 AM

Sau đây là nội dung hướng dẫn công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Tổng cục Thuế hướng dẫn công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác (Hình từ Internet)

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2545/TCT-TCCB ngày 14/6/2024 về công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định thời hạn điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Theo Danh mục kèm theo Quyết định 2028/QĐ-BTC ngày 21/10/2021 thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thanh tra, kiểm tra thuế là “từ đủ 03 năm đến 05 năm”. Theo Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 thì việc chuyển đổi vị trí công tác có thể thực hiện qua các hình thức: chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn quản lý trong nội bộ Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế; hoặc chuyển đổi sang Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế khác; hoặc chuyển đổi sang các Phòng, Chi cục khác. 

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công chức đến hạn chuyển đổi, Cục Thuế xây dựng kế hoạch, phương án cho từng công chức theo 01 trong 03 hình thức trên cho phù hợp. Đối với các Cục/Chi cục có 01 Phòng/Đội Thanh tra - Kiểm tra thuế, thì phải thực hiện thay đổi đối tượng/địa bàn thanh tra, kiểm tra thuế; hoặc thay đổi lĩnh vực phụ trách như từ nhóm thanh tra, kiểm tra trực tiếp sang nhóm tổng hợp và ngược lại; hoặc sang các Phòng/Đội, đơn vị khác. 

Do đó, việc có ý kiến cho rằng công chức thanh tra, kiểm tra thuế cứ đủ 3-5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực có kinh nghiệm là hiểu chưa đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể thời hạn mà công chức thanh tra, kiểm tra phải điều động sang lĩnh vực công tác khác. Tuy nhiên, từ đặc thù ngành thuế, ở các Cục Thuế thường tổ chức nhiều Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế; ở các Chi cục Thuế thường tổ chức nhiều Đội Kiểm tra thuế, vì vậy, có nhiều công chức đã có thời gian công tác quá lâu tại bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế. 

Do đó, tại Đề án kèm theo Quyết định 1446/QĐ-TCT ngày 09/9/2022, Tổng cục Thuế đã quy định thời hạn điều động đối với công chức lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế ở các Cục Thuế sang lĩnh vực khác là 08 năm; ngoài ra, tại Đề án kèm theo Quyết định 102/QĐ-TCT ngày 29/01/2024, Tổng cục Thuế cũng đã quy định công chức ở Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế nói riêng và ở các Vụ/đơn vị tại cơ quan Tổng cục Thuế nói chung khi công tác liên tục tại đơn vị từ 10 năm trở lên cũng thuộc diện xem xét điều động sang lĩnh vực khác.

Tổng cục Thuế hướng dẫn xây dựng phương án điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Trên cơ sở quy định về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác; quy định về thời hạn điều động công chức sang lĩnh vực khác; để vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa tạo điều kiện cho các Cục Thuế thực hiện tốt công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thống nhất triển khai việc xây dựng kế hoạch, phương án điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế như sau:

(1) Các trường hợp công tác ở Phòng/Đội Thanh tra, Kiểm tra thuế từ 03-05 năm: Xây dựng kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo một trong các phương án như sau:

- Chuyển đổi lĩnh vực, địa bàn quản lý trong nội bộ Phòng/Đội Thanh tra, Kiểm tra thuế;

- Chuyển sang Phòng/Đội Thanh tra, Kiểm tra thuế khác.

- Chuyển sang các Phòng không thuộc lĩnh vực Thanh tra, Kiểm tra thuế/Các Đội không thuộc lĩnh vực Thanh tra, Kiểm tra thuế.

(2) Các trường hợp công tác liên tục ở các Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế thuộc Cục Thuế từ 08 năm trở lên: Xây dựng kế hoạch điều động theo một trong các phương án như sau:

- Chuyển sang các Phòng không thuộc lĩnh vực Thanh tra, Kiểm tra thuế ở Cục Thuế.

- Chuyển đến các Đội thuộc Chi cục Thuế trực thuộc (bao gồm cả các Đội Thanh tra, Kiểm tra thuế nếu đơn vị có nhu cầu, do việc này cũng đã thay đổi căn bản lĩnh vực, địa bàn theo phân cấp dẫn đến đã thay đổi đơn vị phụ trách của công chức, vì vậy cơ bản vẫn đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, không để công chức đảm nhiệm một lĩnh vực, đơn vị quá lâu).

(3) Các trường hợp công tác liên tục ở các Đội/Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế từ 08 năm trở lên: Xây dựng kế hoạch điều động theo một trong các phương án như sau:

- Chuyển sang các Đội không thuộc lĩnh vực Thanh tra, Kiểm tra thuế ở Chi cục Thuế.

- Chuyển về các Phòng thuộc cơ quan Cục Thuế (bao gồm cả các Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế nếu đơn vị có nhu cầu).

- Chuyển đến các Đội thuộc Chi cục Thuế khác (bao gồm cả các Đội Thanh tra, Kiểm tra thuế nếu đơn vị có nhu cầu).

* Lưu ý: Đối với việc triển khai cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc lĩnh vực kiểm tra nội bộ cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn ở trên.

Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định nguồn nhân sự thay thế và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho công chức trước khi thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác

Khi triển khai điều động, chuyển đổi vị trí công tác, công chức có năng lực, kinh nghiệm ở các lĩnh vực như kê khai kế toán thuế; quản lý nợ; chính sách, nghiệp vụ; tuyên truyền, hỗ trợ; kiểm tra nội bộ; ... sẽ là nguồn nhân sự có chất lượng bổ sung cho lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế; công chức công tác tại các lĩnh vực này với kinh nghiệm công tác trên 05 năm của từng lĩnh vực sẽ có kiến thức vững vàng, nắm bắt được các nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế sẽ là nguồn nhân sự dồi dào để các Cục Thuế chủ động tạo nguồn (triển khai đào tạo trước khoảng 06 tháng, 01 năm), để kịp thời bổ sung cho bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế.

Cùng với việc xây dựng kế hoạch điều động công chức lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế đi các đơn vị, thì việc xác định nguồn nhân sự thay thế khi điều động cũng hết sức quan trọng và cần triển khai đồng bộ. Việc Cục Thuế rà soát và thông báo sớm kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác và nguồn nhân sự thay thế sẽ giúp cho công chức sớm được tham gia các khóa đào tạo, tự học để bổ sung kiến thức cho lĩnh vực công tác mới, sớm đáp ứng được yêu cầu kiến thức, kỹ năng cơ bản tại lĩnh vực thanh tra, kiểm tra thuế.

Theo chủ trương của Tổng cục, từ ngày 01/01/2025, công chức chuyển sang làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế phải có kiến thức về kế toán, tài chính doanh nghiệp,...; kiến thức, kỹ năng cơ bản về thanh tra, kiểm tra thuế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại lĩnh vực mới và phải vượt qua kỳ thi sát hạch do Tổng cục Thuế quy định. Vì vậy, các Cục Thuế cần chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức để thực hiện tốt công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác và chủ trương bố trí công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế nêu trên.

Xem thêm tại Công văn 2545/TCT-TCCB ban hành ngày 14/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 729

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn