Nghiên cứu thống nhất phương án xử lý vướng mắc về hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
18/06/2024 08:21 AM

Nghiên cứu thống nhất phương án xử lý vướng mắc về hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021 là nội dung tại Công văn 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024.

Nghiên cứu thống nhất phương án xử lý vướng mắc về hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021

Nghiên cứu thống nhất phương án xử lý vướng mắc về hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021 (Hình từ Internet)

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024 tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017Nghị định 80/2021/NĐ-CP trong năm 2023.

Nghiên cứu thống nhất phương án xử lý vướng mắc về hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021 

Theo đó, tại Công văn 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, cơ quan để thống nhất phương án xử lý các vướng mắc trong việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Công văn 2651/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Đẩy mạnh triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số bao trùm, “chuyển đổi kép” (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và bao trùm). Khẩn trương tổ chức, triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, hướng tới dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

- Thúc đẩy việc cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại các Nghị định 39/2019/NĐ-CPNghị định 45/2024/NĐ-CP.

- Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cơ sở Hòa Lạc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau:

- Các Bộ cần tiếp tục đẩy nhanh việc công nhận tư vấn viên thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để mở rộng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); chia sẻ cơ sở dữ liệu tư vấn viên đã được Bộ công nhận cho các địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở chuyên ngành) để thuận lợi trong công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn cho các tư vấn viên trong mạng lưới. Các Bộ, ngành tích cực chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp mở rộng mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, hỗ trợ DNNVV phục hồi sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng các nền tảng công nghệ số để chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, hỗ trợ bán hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ; phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV (ưu tiên hình thức đào tạo trực tuyến và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp); hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực xuất khẩu chủ lực (công nghiệp dệt may, da giày, điện tử, chế biến chế tạo); các ngành có lợi thế, tiềm năng (chế biến thực phẩm, chế biến nông sản). Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cứng (mặt bằng sản xuất kinh doanh, điện, nước…) và hạ tầng mềm (cơ chế chính sách ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực) để đón đầu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và năng lượng mới (hydrogen).

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông về chính sách hỗ trợ DNNVV để thu hút sự tham gia của các DNNVV có nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các chính sách.

- Các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực (vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ…) để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, Chương trình, Kế hoạch, Đề án hỗ trợ DNNVV đã được phê duyệt theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; chủ động lồng ghép các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác phù hợp.

- Tăng cường nâng cao nhận thức, đào tạo tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, năng lực để đáp ứng các yêu cầu của đối tác, của thị trường và quy định pháp lý trong nước và quốc tế về kinh doanh bền vững.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xem thêm tại Công văn 3962/VPCP-DMDN ban hành ngày 07/6/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 414

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn