03 trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
17/06/2024 17:30 PM

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một trong những nguồn ngân sách nhà nước từ hoạt động tài nguyên nước.

03 trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

03 trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

03 trường hợp không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Theo khoản 2 Điều 69 Luật Tài nguyên nước 2023, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:

(1) Khai thác nước biển;

(2) Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, thể thao, du lịch, kinh doanh, dịch vụ, tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023;

(3) Khai thác tài nguyên nước cho các mục đích tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023.

Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ được xác định dựa trên các căn cứ như sau:

- Mục đích sử dụng nước, gồm:

+ Sản xuất thủy điện;

+ Kinh doanh, dịch vụ;

+ Sản xuất (bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt);

+ Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

+ Sinh hoạt.

- Loại nguồn nước khai thác gồm: nước mặt, nước dưới đất.

- Chất lượng của nguồn nước: được xác định theo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng chức năng nguồn nước trong các quy hoạch về tài nguyên nước theo pháp luật về quy hoạch hoặc quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch hoặc trong quy hoạch chưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của nguồn nước khai thác.

- Điều kiện khai thác:

+ Đối với nước mặt xác định theo khu vực nguồn nước mặt được khai thác;

+ Đối với nước dưới đất xác định theo loại hình công trình khai thác (giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động), trường hợp công trình là giếng khoan thì xác định theo chiều sâu khai thác.

- Quy mô khai thác:

+ Đối với khai thác nước cho thủy điện được xác định theo hồ sơ thiết kế;

+ Đối với trường hợp khai thác nước cho mục đích khác với quy định tại điểm a khoản này được xác định theo giấy phép khai thác tài nguyên nước và tỷ lệ cấp nước cho các mục đích sử dụng.

- Thời gian tính tiền được xác định trên cơ sở thời điểm bắt đầu vận hành công trình khai thác nước, thời điểm giấy phép bắt đầu có hiệu lực và thời hạn quy định trong giấy phép khai thác tài nguyên nước.

- Lượng nước khai thác (sản lượng).

(Điều 44 Nghị định 54/2024/NĐ-CP)

Trường hợp không phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước từ ngày 01/7/2024

Tổ chức, cá nhân không phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước và đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:

- Khai thác nước cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phòng cháy, chữa cháy, phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh, tưới cây và rửa đường phục vụ mục đích công cộng;

- Khai thác nước mặt quy mô nhỏ để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

- Khai thác nước mặt quy mô nhỏ để sử dụng cho các mục đích ngoài mục đích quy định tại điểm a, điểm b khoản này và điểm đ khoản 5 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023;

- Khai thác nước cho sinh hoạt tại các khu vực trong thời gian xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sự cố ô nhiễm, dịch bệnh do cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật;

- Khai thác nước biển để sử dụng cho sản xuất muối;

- Khai thác nước biển phục vụ các hoạt động trên biển;

- Khai thác nước biển quy mô nhỏ để sử dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền;

- Sử dụng mặt nước sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ;

- Đào hồ, ao, kênh, mương, rạch quy mô nhỏ để tạo không gian thu, trữ nước, dẫn nước, tạo cảnh quan;

- Hoạt động sử dụng mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về thủy lợi;

- Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

(Khoản 3 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2023)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 357

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn