Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm từ ngày 19/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
14/06/2024 09:50 AM

Bài viết sau trình bày về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm dựa trên quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm mới nhất

Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

Ngày 03/6/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm từ ngày 19/7/2024

Tại Điều 12 Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm bao gồm:

* Thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố (đối với các cơ sở giáo dục đại học).

* Thông tin về ngành, chương trình đào tạo và các kỳ thi cấp chứng chỉ:

- Danh mục ngành đào tạo đang hoạt động và thông tin chi tiết theo yêu cầu về điều kiện mở ngành đào tạo;

- Danh mục chương trình đào tạo đang thực hiện, thông tin chi tiết theo yêu cầu chuẩn chương trình đào tạo (chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo) và mẫu văn bằng, chứng chỉ cấp cho người tốt nghiệp cho từng trình độ, ngành và hình thức đào tạo; đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế có thêm thông tin về cơ sở giáo dục đại học liên kết đào tạo, thời gian hoạt động liên kết, văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;

- Danh mục hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế và thông tin chi tiết về kỳ thi, loại chứng chỉ và mẫu chứng chỉ được cấp, thời hạn hoạt động liên kết, văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

* Thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm;

- Số lượng giảng viên toàn thời gian của cơ sở giáo dục và từng lĩnh vực đào tạo chia theo trình độ được đào tạo, chức danh giáo sư, phó giáo sư; danh sách giảng viên cơ hữu theo từng đơn vị chuyên môn bao gồm: họ tên, trình độ, chức danh, chuyên môn, lĩnh vực phụ trách, hướng nghiên cứu chính;

- Số lượng giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo quy định;

- Tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu.

* Thông tin về cơ sở vật chất dùng chung:

- Danh mục các khuôn viên, địa điểm đào tạo; thông tin về diện tích đất, địa chỉ, mục đích sử dụng chính (đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ,...);

- Danh mục các công trình xây dựng (hội trường, tòa giảng đường, ký túc xá, thư viện, trung tâm học liệu; tòa nhà làm việc,...) các hạng mục cơ sở vật chất; thông tin về khuôn viên, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn sử dụng cho đào tạo, nghiên cứu và mục đích khác;

- Thông tin về thư viện (không gian làm việc, phòng đọc,...); số đầu sách và số bản sách giáo trình, sách chuyên khảo.

* Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo:

- Kết quả tự đánh giá của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục cấp theo quy định pháp luật qua các mốc thời gian;

- Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.

Xem thêm Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2024. Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 253

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn