Đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
11/06/2024 16:40 PM

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đề xuất các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Hình từ Internet)

1. Đề xuất quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ theo Điều 63 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều  66 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

- Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

- Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

- Có sai phạm và bị cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 63 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều 63 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 63 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 80 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đề xuất thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp;

+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với chứng chỉ do mình cấp trước đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 110  Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ pháp lý: Điều 64 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Đề xuất trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đề xuất tại khoản 2 Điều 80 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó có kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 63 Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi;

- Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi chứng chỉ cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định;

- Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải nộp lại bản gốc chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi;

- Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi;

- Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không nộp lại chứng chỉ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ hành nghề, gửi cho cá nhân bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Nguyễn Kim Thúy Vi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 303

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn